2019-2-8-24 Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech


Do výzvy na výrobu experimentálního filmu se přihlásilo devět projektů, tři z nich s ambicí natočit celovečerní snímek. Většina tvůrců se rozhodla využít některou z již dlouhodobě zavedených metod experimentální kinematografie − od spontánního deníkového filmu přes strukturální film či aktualizaci surrealismu až např. po záměrnou práci s rozkladem filmového materiálu. Rada Fondu na jednu stranu ocenila, jak promyšleně a funkčně jsou tyto desítky let známé metody v daných projektech používány, na druhou stranu konstatovala s jistou lítostí, že snímky prezentované v této výzvě mířily spíše k tradičním formám a postupům a většinou nehledaly radikálně nové cesty experimentování s filmovým obrazem a zvukem.
V rámci slyšení s žadateli a při hodnocení Rada kladla důraz na exploataci výsledných děl jak v České republice, tak i v zahraničí – přestože experimentální tvorba vzniká ve specificky obtížných produkčních podmínkách, nelze rezignovat na snahu o její co nejširší distribuci, ať už ve formě festivalových projekcí, site specific eventů, mimořádných projekcí v artových kinech či v rámci galerijních instalací. Většina žadatelů si to uvědomovala a měla dobře promyšlenou strategii uvedení, zhruba v polovině případů i včetně snahy o mezinárodní prezentaci výsledných děl.
Největším problémem v rámci posuzování projektů obecně bylo, že u zhruba třetiny podaných žádostí Rada váhala nad tím, zda žádají ve správné výzvě. Experimentální film Rada Fondu chápe jako estetickou kategorii odkazující k filmovému dílu, jehož autor zkouší a ověřuje určité formální (audio) vizuální a nebo myšlenkové koncepty, experimentuje s výrazovými prostředky, novými technologiemi či samotným médiem díla. Ve výzvě se nicméně objevila i díla, jejichž míra experimentování byla poměrně nízká, a díla, která mířila mnohem spíše ke kategorii hraného filmu, dokumentárního snímku či tanečního filmu. Na výrobu experimentálních filmů jsou alokovány pouze 2 miliony Kč ročně a experimentální tvůrci by těžko získali podporu v jiných výzvách vyhlašovaných Fondem, v rámci hodnocení proto výrazně experimentální projekty získaly přednost před projekty, které svojí povahou odpovídají jinému filmovému druhu a mají šanci na úspěch v některé z jiných výzev Fondu.
Rada Fondu podpořila dotací čtyři projekty z celkových devíti, z toho jeden v celovečerní délce, přičemž mezi ně rozdělila celou alokaci výzvy. Rozpočet byl drobně snížen pouze u jednoho podpořeného projektu, zbylé tři získaly celou požadovanou částku.

 

Hodnocení

Výsledky rozhodování