2018-3-1-3 Distribuce filmu

Distribuce českých i zahraničních filmů je od roku 2018 posuzována ve společné průběžné. Žádost o podporu musí být Fondu doručena minimálně 90 dnů před plánovaným začátkem distribuce.
Kritériem pro udělení podpory je v této výzvě nejen kvalita a různorodost distribuční nabídky titulů, ale také vytváření vhodné distribuční strategie.

Některé z projektů nenaplnily požadavek doručení žádosti 90 dní před začátkem distribuce a byly tak z posuzování Radou vyřazeny. Rada aktuálně hledá společně s experty Fondu a profesními organizacemi řešení, jak podání těchto žádostí s podmínkou 90 dní a nutností dodání všech povinných příloh včetně samotného filmu, pro žadatele zjednodušit. Aktuálně nastavené podmínky jsou stále platné i ve výzvě již vyhlášené pro druhou polovinu roku.
 
Hodnocení
Výsledky rozhodování