2018-3-2-19 Distribuce filmu

Výzva na podporu distribuce, která byla vyhlášena ještě jednou v polovině roku, je od roku 2018 koncipována jako výzva průběžná a slučuje předchozí výzvy na podporu distribuce českého a zahraničního filmu. Smyslem této změny je umožnit distributorům, aby požádali o podporu v ideálním termínu před premiérou a aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení filmu do kina. Kromě této změny došlo i k navýšení limitu na podporu distribuce zahraničních filmů, který je v případě dětského filmu opatřeného dabingem navýšen ze 150.000 Kč na 250.000 Kč.
Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak předložený film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U zahraničních filmů preferuje snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo formě je výrazně nižší a distributor by ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je tato strategie pro úspěch v kinech naprosto zásadní.
Rada obecně nepovažuje za distribuční strategii pouhé umožnění kinům film nasadit, na základě umístění v plánu premiér Unie filmových distributorů a zpřístupnění základních údajů a základních propagačních materiálů (plakát).

 

Hodnocení

Výsledky rozhodování