2018-3-2-19A Distribuce filmu

Výzva na podporu distribuce je koncipována jako průběžná, což má za cíl umožnit distributorům, aby požádali o podporu v ideálním termínu před premiérou a aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení filmu do kina. Kromě této změny došlo v loňském roce i k navýšení limitu na podporu distribuce zahraničních filmů, který je v případě dětského filmu opatřeného dabingem navýšen ze 150.000 Kč na 250.000 Kč.

Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak předložený film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U zahraničních filmů preferuje snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo formě je výrazně nižší a distributor by ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je tato pro úspěch v kinech naprosto zásadní́.

Rada obecně nepovažuje za distribuční strategii pouhé umožnění kinům film nasadit na základě umístění v plánu premiér Unie filmových distributorů a zpřístupnění základních údajů a základních propagačních materiálů (plakát).

Výzva 2018-3-2-19 byla vyhlášena se lhůtou podávání žádostí od 1. srpna 2018 do 31. ledna 2019. S ohledem na plánované vyhlašování výzev Krátkodobé koncepce 2019 až od dubna 2019 z důvodu implementace nařízení Evropské komise, tzv. GBER, a spouštění systému PORT byla výzva na základě usnesení č. 472/2018 ukončena ke dni 17. prosince 2018 a týž den byla vyhlášena nová výzva s lhůtou podávání žádostí od 18. prosince 2018 do 1. dubna 2019. Ve věcném znění výzvy nedošlo ke změnám, s ohledem na kontinuitu podávání žádostí v průběžných výzvách byla prodloužena lhůta pro podávání žádostí, číslo výzvy se nemění. Alokace výzvy byla stanovena jako zůstatek výzvy po rozhodování Rady 30. listopadu 2018.

Hodnocení

Výsledky rozhodování