2018-8-1-25 Filmové vzdělávání

Podpora je určena pro vzdělávací akce konané v roce 2019, které jsou určené pro vzdělávání českých i zahraničních filmových profesionálů.

Oblast vzdělávání patří ke klíčovým oblastem podpory, které se Státní fond kinematografie dlouhodobě věnuje. Zvyšování konkurenceschopnosti českých profesionálů a implementace nových trendů na český trh jsou velmi důležitou součástí celkových změn v současném filmovém průmyslu. Z tohoto důvodu byla výzva v roce 2017 koncipovaná jako dvouletá. Vyhlášená jednoletá výzva v roce 2018 byla zamýšlena jako doplňková v případě, že je potřeba podpořit nové potřebné trendy nebo vzdělávací subjekty. Do výzvy registrovala kancelář Fondu tři žádosti. Všechny projekty pocházeli od subjektů, které o podporu žádají pravidelně.
Rada podpořila všechny projekty, jelikož naplňují cíle výzvy, zejména zvyšování profesionality a konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu prostřednictvím praktického i teoretického vzdělávání filmových profesionálů.

Hodnocení

Výsledky rozhodování