Výsledky rozhodování Rady - 2020-1-5-13 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Rada v této výzvě tentokrát hodnotila dvaadvacet žádostí. Mezi plánovanými filmy převažují dramata různého zabarvení a různé úrovně – od komediálně laděných po dobrodružná. Dva projektované životopisné filmy reflektují nedávné dějiny. Sedm titulů předložili žadatelé opětovně, na dvou z nich pracovali autoři tak úspěšně, že vyvíjené projekty budou dotovány.
Pro dotaci rozhodla Rada v devíti případech, třináct projektů dotováno není. Chybí tentokrát střední pole projektů úspěšných v bodovém hodnocení, které ale v rámci kvalitní konkurence od Rady nezískaly podporu. Všechny projekty vhodné k podpoře získaly plnou požadovanou částku. Celková alokace výzvy přesto nebyla vyčerpána.
Většina projektů byla dobře připravena po produkční stránce – s některými nepřesnostmi ve formulaci žádostí a příloh. Závažnou a poměrně často opakovanou chybou, kterou příště Rada už nechce tolerovat, je překročení rozsahu treatmentu o pět i více normostran. Dodržet předepsaný rozsah textů je důležité vždy, v době mimořádných výzev a mimořádných nároků na práci radních více než jindy.
Struktura financování a představa o možném využití díla má i u žádosti o kompletní vývoj svůj význam, v hodnocení Radou ale není tak důležitá jako u dotování výroby. Rada si je vědoma, že ověřování zdrojů financování a eventuální koprodukční dohody budou součástí vývoje projektu a že je korektní je ve stadiu úmyslů nezveřejňovat.
Radu těší, když jsou mezi žádostmi projekty podpořené pro vývoj první verze scénáře, je dobře, když takto podpořený scénář je k žádosti jako nepovinná příloha přiložen, i když pro hodnocení je podstatný povinný treatment. Rada znovu připomíná důležitou roli dramaturga. Svědčí o nepochopení tohoto principu, když autor se za dramaturga označí sám nebo zvolí osobu bez odborných zkušeností. Stalo se to, i když pouze v jednotlivých případech. Většina tvůrců si je již důležitosti dramaturga vědoma.
 

Hodnocení

Výsledky rozhodování