Výsledky rozhodování Rady - 2020-2-10-29 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Do výzvy na minoritní koprodukci bylo přihlášeno 17 projektů v celkové hodnotě požadované podpory 44 551 000 Kč. Z částky 20 milionů alokované ve výzvě Rada podpořila nakonec osm projektů, dalších pět projektů se bodově umístilo nad hranicí nutnou pro získání podpory, ale pro nedostatek prostředků ve výzvě jim konkrétní částka nemohla být přiřknuta. Tento výsledek nicméně svědčí o zvyšující se kvalitě koprodukčních projektů i předkládaných žádostí. Mezi podpořenými projekty je jeden dokumentární film (ze tří dokumentů ve výzvě) a jeden krátký animovaný film, mezi partnerskými koprodukčními zeměmi jsou v podpořených projektech Slovensko, Izrael, Rumunsko, Lotyšsko, Myanmar a Francie. Žánrově podpořené projekty sahají od výrazných autorských děl až po žánrový film pro mladé publikum, což odpovídá deklarované snaze Rady podporovat filmy v celém spektru kinematografické produkce.
Ve výzvě se, jak je již v poslední době obvyklé, sešlo nejvíce projektů ve spolupráci s Rumunskem – celkem čtyři, z nichž Rada nakonec podpořila projekty dva. Rada přitom musela s lítostí konstatovat, že se tento příznivý rozvoj česko-rumunské spolupráce zatím neodráží v podpoře majoritně českých projektů z Rumunské strany. Ve výzvě se mimo jmenované sešly rovněž další partnerské projekty se Slovenskem a s Izraelem a projekty spolupráce s Polskem, Bulharskem, Srbskem a Kanadou.
Při hodnocení Rada vedle umělecké kvality projektu přihlížela k funkčnosti koprodukčního projektu a jeho významu pro další rozvíjení partnerských producentských vztahů českých producentů, doplňkově jako pozitivní hodnotila podíl českých tvůrců na kreativních složkách projektu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování