Výsledky rozhodování Rady - 2020-2-3-10 Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

O dotaci se ucházelo 15 projektů. Jsou mezi nimi tradiční formou vyprávěné příběhy, charakterové studie i stylizované reflexe závažných obecných témat. Autory jsou převážně mladí tvůrci, v několika případech se jedná o absolventské filmy.

Rada oceňuje, že většina projektů je po výrobní stránce dobře připravena. Převažují projekty s odpovědně kalkulovaným rozpočtem a s promyšlenou představou o využití díla. Ti, kteří žádají podruhé, dokazují, že odklad využili k práci na scénáři i na struktuře celého projektu.

Rada podpořila pět projektů, čtyři další ohodnotila počtem bodů vyšším než 70. Rada se snažila nesnižovat požadovanou podporu, respektuje, že její výše je opodstatněná a pro financování výroby často nepostradatelná. Zbylé čtyři projekty tedy nebylo možné podpořit z důvodu celkové alokace ve výzvě. Dalším důvodem k jejich nepodpoření byl také názor Rady, že některé z těchto projektů, které ji zaujaly a u kterých pozitivní argumenty převažují, mají napravitelné koncepční a dramaturgické nedostatky. Pokud budou podány znovu v další výzvě, čas na prohloubení a dokončení vývoje mohou tvůrci využít k prospěchu výsledného filmu. 

Jen šest projektů, tedy méně než polovina, v hodnocení Rady neobstálo. Ukázala se na nich často neobratnost v použití specifických dramaturgických a formálních nároků na krátký film. Přesto je potěšující, že se s tímto nesnadným úkolem dokázala vyrovnat většina žadatelů a tvůrců v této výzvě.

Výsledky rozhodování

Hodnocení projektů