Výsledky rozhodování Rady - 2020-2-4-14 Výroba animovaného filmu

Ve výzvě na výrobu animovaných filmů se sešlo celkem jedenáct žádostí od devíti žadatelů, většinou od zkušených a osvědčených produkčních společností. Suma jejich požadavků činila více než 78 milionů korun, přičemž alokovaná částka v této výzvě činila 36 milionů korun. Opakovaně se potvrzuje, že tato částka je nedostatečná, zatímco alokace na vývoj animovaných filmů není většinou vyčerpána, a proto Rada Státního fondu kinematografie v Krátkodobé koncepci na rok 2021 uvažuje o jejím opětovném navýšení o 4 miliony korun na úkor výzev na vývoj animovaných filmů.
Z výše uvedených údajů je patrné, že požadavek výrazně převyšoval finanční možnosti výzvy. Byť se ve výzvě sešla řada kvalitních projektů, nemohly být podpořeny všechny a ty, které byly, v několika případech obdržely sníženou částku. Snížení je podrobněji zdůvodněno v hodnocení jednotlivých projektů.
Devět projektů této výzvy bylo již podpořeno na kompletní vývoj, který však nebyl ve všech případech úspěšný. Dva projekty potom byly podány podruhé a potřetí (oba úspěšně). Ve výzvě se sešly čtyři veliké projekty (tři pro dětského či rodinného diváka a jeden pro mládež či dospělé), zbytek tvořila pestrá směsice krátkých a středometrážních filmů jak zkušených, tak začínajících tvůrců i studentů. V této různorodosti Rada preferovala ty filmy, které mají jasný koncept s potenciálem zaujmout našeho i zahraničního diváka a kvalitní výtvarnou stránku, mají jasně stanovenou cílovou skupinu a mají již v této fázi připravenou distribuci a potenciál prosadit se na mezinárodních festivalech. K podpoře bylo nakonec vybráno sedm projektů (z toho tři celovečerní). Nad 70 bodů nutných pro podporu se v bodování Rady dostal ještě jeden projekt, na nějž však nezbyly finanční prostředky.

Hodnocení

Výsledky rozhodování