Výsledky rozhodování Rady - 2020-2-7-19 Výroba celovečerního hraného filmu

Rada v této výzvě rozhodovala o 26 projektech. Osm z nich se rozhodla podpořit, sedm dalších získalo v celkovém hodnocení více než pro udělení podpory požadovaných 70 bodů, ale po srovnání s výše hodnocenými projekty jim podpora udělena nebyla. Rada se řídí zásadou udělit dotaci pokud možno v požadované výši. Ve čtyřech odůvodněných případech byla částka podpory mírně snížena, ale ani tak výše alokace nedovolila počet dotovaných projektů rozšířit. Svědčí to o tom, že většina projektů v této výzvě byla dobře připravena.


Předností výzvy je i žánrová diverzita. Podpořeny byly zamýšlené filmy artové i především divácká dramata, pohádka i žánr komediální.


Objektivní situace, komplikovaná dosavadním vývojem pandemie i výhledem do příštích měsíců, filmovému průmyslu, kinům a distribuci příliš nepřeje. Přesto filmoví tvůrci a Rada Fondu usilují o to, abychom byli připraveni společně nepříznivým okolnostem čelit. Bude to vyžadovat flexibilitu a vzájemné pochopení. Ale i soustředění na pečlivou přípravu a možnosti inovace v dramaturgii i v organizaci výroby. Rozhodnutá výzva tomuto trendu odpovídá.

Hodnocení

Výsledky rozhodování