Výsledky rozhodování Rady - 2020-2-8-26 Výroba celovečerního hraného debutu

Ve výzvě na výrobu celovečerního debutu Rada rozhodovala o sedmi projektech, podpořit nakonec mohla s ohledem na objem prostředků ve výzvě projekty tři. Rada se při udělování podpory řídila snahou nesnižovat udělovanou dotaci významně pod požadovanou částku, za předpokladu, že tato je srozumitelně rozkryta v rozpočtu a zdůvodněna v producentské strategii. Tento postup volí Rada dlouhodobě a v současnosti se jej snaží aplikovat o to více i vzhledem k očekávanému negativnímu vlivu ekonomických dopadů pandemie Covid 19 na možnosti financování filmové tvorby. Dva z filmů, které se v bodování umístily nejvýše, proto Rada podpořila na úrovni plné požadované částky. Tyto dva plně podpořené projekty představují na jedné straně ambiciózní artový projekt, na druhé projekt reprezentující snahu o inteligentní žánrovou tvorbu, což odpovídá deklarované snaze Rady o podporu co nejširšího spektra filmové tvorby.
U třetího, nejníže umístěného filmu, částku podpory Rada výrazně snížila s ohledem na dle jejího názoru ne zcela využitý komerční potenciál projektu. Další projekty se umístili pod hranicí 70 bodů nutných pro podporu. Alokace výzvy 10 milionů tak nebyla vyčerpaná celá.
Ve všech třech případech Rada při rozhodování přihlédla jak ke kvalitě žádosti a producentského zpracování, tak k informacím poskytnutým žadateli v průběhu osobní prezentace.

Hodnocení

Výsledky rozhodování