Výsledky rozhodování Rady - 2020-2-9-27 Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Ve této výzvě se v letošním roce sešlo celkem osm žádostí. Vedle tří site specific projektů, které spojuje neobvyklý druh projekční technologie, se ve výzvě objevil jeden plánovaný celovečerní projekt a čtyři krátkometrážní snímky. Až na jednu výjimku jsou žadateli profesionální producenti, kteří jsou schopni experimentálním filmům poskytnout kvalitní zázemí pro vznik i jejich další šíření.
Rada Státního fondu kinematografie podpořila celkem čtyři z celkových osmi projektů. Další tři projekty nebyly podpořeny z důvodu nedostatku finančních prostředků. Stejně jako v předchozích letech i mezi letošními žádostmi se objevil projekt, který – přes jeho kvalitu – podle stanoviska Rady nenaplňuje definici experimentální tvorby, a tudíž nemohl být v této výzvě podpořen. Byla rozdělena téměř celá alokace výzvy, tj. 1,85 milionů Kč. Zbývajících 150 tis. podle názoru Rady již nemohly pro žádný z dalších projektů tvořit smysluplně vysokou částku podpory.

Hodnocení

Výsledky rozhodování