Výsledky rozhodování Rady - 2020-3-2-18A Mimořádná výzva Distribuce filmu

Mimořádná výzva Distribuce filmu byla vyhlášena místo standardní průběžné výzvy na distribuci, přičemž zbývající
alokace byla navýšena o 5 milionů korun. Rada Státního fondu kinematografie toto nové vyhlášení připravila v
reakci na situaci způsobenou epidemií COVID-19.
Rada tuto mimořádnou výzvu vnímá jako prostředek k podpoře návratu diváků do kin. V období po ukončení
opatření proti COVID-19 je distribuce v kinech náročnější, a proto Rada u těchto projektů přistoupila ke zvýšení
obvykle udělovaných částek. Zároveň vítá oproti běžné situaci i více komerční tituly, které v tomto období
pomohou větší návštěvnosti v kinech.
S ohledem na nutnost flexibility v reakci na opatření zavedená v důsledku COVID-19 je i v této výzvě zrušena
podmínka podat žádost 90 dní před plánovaným začátkem distribuce. Ve snaze o předvídatelnost rozhodování
Rada výzvu doplnila také tabulkou předpokládané výše podpory dle jednotlivých typů distribuce. Parametry výzvy
v jiných ohledech zůstaly obdobné jako v předchozí výzvě.
S ohledem na potřebu zkrácení procesu podpory kinematografie se Rada rozhodla v tomto výjimečném případě
rozhodovat výzvu bez expertních analýz.
Ze 17 podaných žádostí se Rada rozhodla podpořit 13. Další 2 žádosti hodnotila jako velmi kvalitní, ale nemohla je
podpořit z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků v rámci této mimořádné výzvy. Oba zmíněné projekty, které
byly hodnoceny nad 70 bodů, mají nicméně možnost přihlásit se znovu do standardní, aktuálně již běžící výzvy na
distribuci filmu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování