Výsledky rozhodování Rady - 2020-3-2-18 Distribuce filmu

Výzva na podporu distribuce je koncipována jako průběžná, což má za cíl umožnit distributorům, aby
požádali o podporu v ideálním termínu před premiérou tak, aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení
filmu do kina. Distribuce českého kinematografického díla není limitována maximální možnou částkou,
pásmo krátkých filmů je limitováno částkou 150 000 Kč stejně tak jako zahraniční film. Výjimkou je
zahraniční film pro děti opatřený českým dabingem s limitem 250 000 Kč.
Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak
předložený film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U
zahraničních filmů preferuje snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo
formě, je výrazně nižší, a distributor by ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní
nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je tato
pro úspěch v kinech naprosto zásadní.
Rada obecně nepovažuje za distribuční strategii pouhé umožnění kinům film nasadit na základě umístění v
plánu premiér Unie filmových distributorů a zpřístupnění základních údajů a základních propagačních
materiálů (plakát). U zahraničních titulů Rada také hodnotí, zda je snímek obohacením distribuční nabídky,
a zda by se bez předpokládané podpory do distribuce dostal a s jakým diváckým ohlasem.
S ohledem na nutnost flexibility v reakci na opatření zavedená v důsledku COVID-19, Rada ve výzvě zrušila
podmínku podat žádost 90 dní před plánovaným začátkem distribuce. Parametry výzvy v jiných ohledech
zůstaly obdobné jako v předchozí výzvě.

Hodnocení

Výsledky rozhodování