Výsledky rozhodování Rady - 2020-3-3-30 Distribuční projekty – práce s publikem

V letošním roce se do této výzvy přihlásily pouze tři projekty, z toho jeden opakovaně. Výzva je určená primárně
na podporu alternativní distribuce, specifickou práci s publikem, na projekty, které do kin uvádějí více filmů
zároveň, a na rozšíření legálních online platforem pro distribuci kinematografických děl. Všechny přihlášené
projekty se v tomto vymezení pohybovaly.
Rada se po delší debatě rozhodla podpořit pouze dva ze tří projektů. Jeden z nich patří k nejrespektovanějším
VOD aktivitám na našem území a jeho význam pro český film v posledních měsících ještě vzrostl. Druhý má podle
Rady potenciál přinést do českých kin i na VOD platformy zajímavý typ kurátorovaného obsahu. Třetí projekt Radu
nepřesvědčil zejména pro nekonkrétnost a velmi omezený dosah.
Alokace výzvy 3 000 000 Kč nebyla vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování