Výsledky rozhodování Rady - 2020-6-1-11 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Ve výzvě na podporu konferencí a výzkumných projektů v oblasti filmové vědy se letos sešly celkem čtyři projekty (oproti loňským třem). Mezi žadateli byla zahrnuta univerzita, nakladatelství, organizace působící dlouhodobě v oblasti audiovize i nově vzniklý subjekt, za nímž nicméně stojí uznávaný pedagog a praktik.

Dva projekty byly výzkumného charakteru a měly by v budoucnu vést k publikacím, které rozšíří (nejen) historické znalosti o české kinematografii a měly by být zajímavé jak pro odborníky, tak i pro širší čtenářské skupiny se zájmem o film. Další dva projekty pak mířily k organizaci odborných konferencí, jednak z oblasti mediálních studií a jednak z oblasti filmového marketingu. Jeden z těchto projektů byl hodnocen jako hraniční s ohledem na cíle podpory v této výzvě, které splňuje jen částečně. Rada má za to, že do budoucna by bylo vhodné jeho zařazení do výzvy určené pro vzdělávání filmových profesionálů.

Všechny čtyři projekty byly Radou podpořeny. Celková alokace 1 milion Kč nebyla celá vyčerpána.

Výsledky rozhodování

Hodnocení projektů