Výsledky rozhodování Rady - 2020-6-2-15 Neperiodické publikace

Výzvy na podporu vydávání neperiodických publikací v oblasti filmu se v tomto roce zúčastnilo sedm projektů. Rada s potěšením konstatovala, že počet žádostí v posledních letech vzrostl a stabilizoval se a že předkládané projekty dobře reflektují šíři české filmové literatury. Vedle původní historické monografie mezi žádostmi nalezneme originální výzkumný výstup v oblasti soudobého televizního průmyslu, bilanční kvalifikovanou publikaci zaměřenou na experimentální film, výsostně autorskou reflexi vizuality filmového plakátu, souhrnné vydání díla významného českého filmaře, ale také revidované vydání důležité knihy o filmovém právu a překlad zásadní publikace středoevropského raného filmu. 

Rada Státního fondu kinematografie hodnotila kvalitu předkládaných projektů včetně jejich ekonomické či distribuční stránky a také jejich přínos pro rozvoj tuzemské filmové kultury – ať už jsou určeny pro filmovou obec, nebo pro širší veřejnost. Rada se shodla, že v letošním roce se ve výzvě sešly kvalitní, dobře připravené a zdůvodněné projekty a všechny žádosti po rozsáhlé diskuzi nakonec podpořila. K zásadnějšímu krácení dotace – z důvodu problémů v rozpočtové složce a vydavatelském záměru – došlo pouze u jednoho projektu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování