Výsledky rozhodování Rady - 2021-2-6-19 Výroba dokumentárního filmu

O podporu v tomto kole výzvy požádalo 31 projektů, což představuje výrazný nárůst oproti třem přechozím kolům (10, 17, 24). Nárůst je pravděpodobně způsoben akumulací projektů, jejichž vývoj a realizace byly odloženy v uplynulém covidovém období. Rada nicméně měla k dispozici pouze obvyklou částku odpovídající krátkodobé koncepci, tedy stejně jako v minulé výzvě 12 milionů korun. Vzhledem k velkému počtu žádostí tak tentokrát nemohla být podpořena řada relativně kvalitních projektů, pro něž však i navzdory dobrému bodovému hodnocení v konkurenci s ostatními nevybyly finanční prostředky. Bodově Rada na úrovni umožňující přidělení podpory ohodnotila osmnáct projektů, pouze devíti z nich však mohla přiřknout i konkrétní finanční částku. Mezi podpořenými projekty jsou projekty věnované sociální problematice, filmy zabývající se neotřelým způsobem environmentálními tématy a ochranou přírody i filmy vztahující se k aktuálním společenským otázkám minorit a migrace. Z hlediska formy lze mezi nimi najít relativně tradiční formáty typu portrétu či observačního dokumentu i například s experimentem hraničící žánr dokumentárního muzikálu. Mezi podpořenými dokumenty je i jeden ze dvou projektů věnovaných populární hudbě a dva dokumenty věnované z velmi rozdílných úhlů výtvarnému umění. Při hodnocení a rozhodování se Rada vždy, a zvláště v situaci tak velkého počtu žádostí, snaží přihlížet k tomu, do jaké míry projekt pracuje s filmovou formou, do jaké míry jeho téma a způsob jeho zpracování směřuje k obecnější výpovědi o společnosti či její historii a také jak může oslovit potenciální publikum i mimo území České republiky. To platí mimo jiné i pro posuzování projektů v žánru dokumentárního portrétu, kterých se jako obvykle ve výzvě sešla celá řada.

Hodnocení

Výsledky rozhodování