Výsledky rozhodování Rady - 2021-3-3-25 Distribuční projekty – práce s publikem

V této výzvě se v roce 2021 sešlo celkem pět žádostí, tedy o dvě víc než v loňském roce. Jako priority výzvy byly stanoveny: podpora legálních online platforem pro distribuci kinematografických děl, rozšíření alternativní distribuce pro nezávislou, náročnou, nízkorozpočtovou či jinak specifickou tvorbu a rozšíření a diverzifikace programové nabídky kin. Všech pět žádostí specifika výzvy naplnilo – mezi žadateli najdeme tři specifické online distribuční platformy zaměřené na artovou tvorbu a cílovou skupinu dětí a mládeže a dva projekty distribuční práce s konkrétně zaměřeným publikem v kinech. Rada po debatě rozhodla o podpoře čtyř projektů. Alokace výzvy 3 000 000 Kč byla vyčerpána.

Výsledky rozhodování

Hodnocení