Seznam kandidátů na tři členy Rady Státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Seznam kandidátů na tři členy Rady státního fondu kinematografie pro tříletý mandát

Seznam kandidátů na člena Rady státního fondu kinematografie na období mandátu na tři roky za členy, kterým končí mandát v roce 2021

Státní fond kinematografie (dále „Fond“) vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a Statutem Fondu 12. října 2020 Výzvu k podávání návrhů k volbě tří členů Rady Státního fondu kinematografie na období tří let. Výzva proběhla s lhůtou pro podávání návrhů od 13. října 2020 do 13. listopadu 2020.

Podle zákona o audiovizi má Rada devět členů s mandátem na tři roky, přičemž každý rok jsou Poslaneckou sněmovnou voleni tři členové. Tři mandáty končí k 17. dubnu 2021, předložený seznam kandidátů se týká těchto tří míst v Radě.

Seznam navržených kandidátů a počet nominací, spolu s životopisy kandidátů a jejich motivačními dopisy najdete v dokumentech níže.

Seznam kandidátů a všech návrhů Fond předal Ministru kultury, který z obdrženého seznamu navrhne kandidáty Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna následně zvolí členy Rady s mandátem na tři roky.

Podrobnější informace k volbě Radních najdete v zákoně o audiovizi a ve statutu Fondu.

Na základě výzvy Fondu evidoval Fond celkem 45 návrhů na kandidáty na členy Rady na tříleté funkční období. Všechny doručené návrhy považuje Fond za řádné a po formální stránce správné. Všech 45 platných návrhů předal Fond ministru kultury ČR.

Počet nominací a profesní zaměření kandidátů

45 platných návrhů obsahuje jména 11 kandidátů, přičemž 8 z nich získalo více než jednu nominaci. Nejvyššího počtu sedmi nominací dosáhl jeden kandidát.

Kandidát

počet nominací

profesní zaměření

Bendová, Helena

10

pedagožka, editorka, autorka odborných publikací

Cviková, Ludmila

6

poradkyně, kurátorka, producentka, expertka

Martin, Fišer

1

režisér, publicista, scenárista, pedagog

Hlavica, Marek

2

scenárista, pedagog, autor odborných publikací

Hudský, Aleš

3

producent, pedagog, publicista

Kallista, Jaromír

3

producent, pedagog

Králík, Jiří

1

dramaturg a producent festivalů, expert

Mudrová, Barbora

7

odbornice na propagaci a marketing v kultuře

Řimák, Marcel

2

provozovatel kina, vedoucí filmového klubu

Svačina, Jan

1

publicista, festivalový dramaturg, autor odborných publikací

Švecová, Marta

9

pedagožka, programová ředitelka filmového festivalu

 

Navrhující organizace

Své návrhy na kandidáty podalo šestnáct institucí, které odpovídají definici profesní organizace podle zákona o audiovizi. Navrhovateli jsou:

Akademie múzických umění v Praze

Asociace animovaného filmu, z. s.

Asociace českých filmových klubů, z.s.

Asociace filmových střihačů a střihaček, z.s.

Asociace producentů v audiovizi, z.s.

Asociace provozovatelů kin, z.s.

Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů, z.s.

Česká filmová a televizní akademie, z.s.

Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárních filmů

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku o.p.s.

Institut dokumentárního filmu

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Unie filmových distributorů

Univerzita Karlova

Vyšší odborná škola publicistiky

 

Přílohy:

Seznam kandidátů a navrhovatelé

Kandidáti:

Bendová, Helena – CV a koncepce

Cviková, Ludmila – CV a koncepce

Martin, Fišer – CV a koncepce

Hlavica, Marek – CV a koncepce

Hudský, Aleš – CV a koncepce

Kallista, Jaromír – CV a koncepce

Králík, Jiří – CV a koncepce

Mudrová, Barbora – CV a koncepce

Řimák, Marcel – CV a koncepce

Svačina, Jan – CV a koncepce

Švecová, Marta – CV a koncepce