Výsledky rozhodování Rady - 2023-1-3-12 Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Počet žádostí zasílaných do výzvy na kompletní vývoj dokumentárního filmu v posledních letech poměrně výrazně fluktuuje: zatímco do této současné výzvy dorazil nepříliš vysoký počet 15 žádostí, v minulém kole bylo projektů 29, v předchozích pak 14 a 26 projektů. Celkový finanční požadavek žádostí činil cca 7 milionů, Rada měla alokaci výzvy nastavenou na 4,25 milionu Kč.
Poměrně výjimečné bylo, že se v rámci výzvy objevily pouze dva projekty mířící k portrétu zajímavých osobností (konkrétně umělce Krištofa Kintery a rekordmana v potápění Davida Vencla). Většina žádostí byla zaměřena na analýzu širších aktuálních společenských otázek: od legalizace konopí přes léčbu a život s Alzheimerem, problematiku transgender sportovců ve vrcholové atletice, kontroverzní ekologickou metodu řízeného ohně až po poruchy příjmu potravy. Z formálního hlediska převažovaly tradičněji pojaté snímky využívající observační metody a rozhovory, některé projekty nicméně mířily i k zapojení více inovativních stylistických prostředků, např. z oblasti hrané kinematografie. Rada u mnoha projektů v diskusi zvažovala, zda naplňují potenciál skutečně kinematografického díla, určeného mj. pro plátna kin, a nejedná se o dílo určené výhradně pro televizní obrazovky.
Třetina žádostí jsou debutové snímky. Co se týče počtu režisérek a režisérů plánovaných projektů, tak ve výzvě drobně převážily projekty tvůrkyň (8 projektů).
Rada se rozhodla podpořit 8 projektů, u tří z nich s malým krácením požadované dotace. Tři projekty se umístily nad bodovou hranicí 70 bodů a Rada je považuje za velmi slibné, nicméně rozhodla se jim neudělit podporu, protože je nepovažuje zatím za dostatečně dotáhnuté a promyšlené pro fázi kompletního vývoje. V rámci výzvy nebyla rozdělena celá alokace.

Hodnocení

Výsledky rozhodování