Výsledky rozhodování Rady - 2023-1-4-13 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Na svém zasedání hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu na kompletní vývoj celovečerního hraného filmu. Rada v této výzvě hodnotila 36 žádostí, což je o čtyři více než ve výzvě minulé. Rada měla k dispozici pouze 8 800 000 korun, celková částka požadované podpory však přesahovala 32 milionů korun. Vzhledem ke snaze nesnižovat podporu výrazně pod požadované částky, což je strategie, jíž se Rada dlouhodobě řídí, rada nakonec podporu rozdělila mezi dvanáct projektů. Ve velké konkurenci bylo dalších osm projektů hodnoceno na úrovni umožňující udělení podpory, ale pro nedostatek finančních prostředků ve výzvě zůstalo bez konkrétní finanční částky. Podmínky pro udělení podpory splnilo 20 projektů, tedy více než polovina, což Rada považuje za poměrně pozitivní zprávu.
Silně obsazenou kategorií této výzvy byly sociální dramata, adaptace literární předlohy, několik projektů se týkalo naší historie, většina však pojednávala o současnosti, a to v různých žánrech. Převažovala psychologická dramata, avšak o podporu usilovaly i komedie, žánrová detektivka, i dystopie. Zastoupeny poskrovnu byly bohužel projekty určené dětem a teenagerům. Ve výzvě byly projekty několika zkušených režisérů, převažovaly však projekty mladých tvůrců.
Při rozdělování podpory Rada jako obvykle usilovala o postižení co nejširšího žánrového a tematického spektra podporovaných projektů, a to i z hlediska oslovovaných cílových skupin. Mezi podpořenými filmy je adaptace literární předlohy, velmi aktuální současná dramata, pohádka, životopisný film i originální komedie. Z tohoto stručného výčtu vyplývá snaha Rady podpořit co možno nejpestřejší žánrovou kolekci. Rada s potěšením konstatovala, že se do výběru podpořených projektů prosadilo hned šest projektů ženských autorek, což je v souladu s její deklarovanou dlouhodobou strategií.

Hodnocení

Výsledky rozhodování