Výsledky rozhodování Rady - 2023-2-5-14 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Do výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu se celkem přihlásilo 27 minoritních projektů: tři animované, šest dokumentárních a 18 hraných, což představuje snížení počtu o šest oproti poslední výzvě na podzim 2022. Ve výzvě bylo k dispozici 20 milionů korun, celková částka požadované podpory přesahovala 59 milionů korun.
V kategorii hraných filmů byly už tradičně žánrově nejvíce zastoupená dramata s různými tématy ze současnosti a tématy znepokojujícími současného moderního člověka. Mezi žádostmi se objevily např. drama o nucené ekonomické migraci žen a práci v zahraničí, absurdní dramedie o obtěžování zvukem, sociální drama současných mladých lidí z méně rozvinutých oblastí, drama z oblasti bojových sportů, adaptace klasické literatury, mysteriózní thriller, ale i historická komedie o nevidomých zlodějích a mnohé další. Škála režisérů se pohybovala od mezinárodně oceňovaných režisérů s renomé až po začátečníky představující nastupující autorskou mladou generaci.
Z koprodukčních zemí mělo nejpočetnější zastoupení Slovensko, řada žádostí ale přišla i z dalších koutů Evropy a světa: z Pobaltí (Estonsko, Litva), z Balkánu a jižní Evropy (Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Řecko, Itálie a Španělsko), zastoupeny byly také Polsko, Maďarsko, Francie, Lucembursko a skandinávské země (Norsko, Island), z neevropských zemí pak Kanada, Izrael a Taiwan.
Rada při hodnocení projektů přihlížela hlavně k plnění cílů výzvy a konstatovala, že množství z nich výrazně tyto cíle míjelo. Stěžejní při posuzování byla zejména kvalita scénáře, finanční zajištění, rozpočtová proporcionalita, česká stopa a producentská strategie – celkově vzato Rada došla k závěru, že se v tomto kole objevilo menší množství skutečně silných projektů, které zároveň splňovali všechna potřebná kritéria, z čehož jako nejslabší vyšly dokumentární projekty.
Z celkového množství bylo podpořeno devět projektů, z toho pět hraných celovečerních filmů, dva dokumenty (jeden krátký a jeden celovečerní) a dva animované filmy. Rada přidělila těmto projektům dotaci v celkové výši 17 050 00 korun, zbylo tedy 2 950 000 korun.
Poprvé byla u této výzvy využita analytická pomoc skupiny odborníků, s jejichž názory a doporučeními se Rada ve většině shodovala. Zapojení skupiny odborníků, která čte stejně jako radní všechny žádosti ve výzvě a posuzuje je v jejich konkurenci a s ohledem na celkovou alokaci, je dle názoru Rady ve srovnání s předchozím systémem analýz prospěšnější jak pro Radu, tak pro žadatele.
Rada s potěšením konstatovala, že podpořené projekty představují pestrou směr témat i žánrů, a věří, že budou dobře prezentovat českou kinematografii na národní, ale i mezinárodní distribuční a festivalové scéně.

Hodnocení

Výsledky rohodování