Výsledky rozhodování Rady - 2023-2-6-17 Výroba dokumentárního filmu

Ve výzvě na podporu výroby dokumentárních filmů Rada Státního fondu kinematografie rozhodovala tentokrát o 26 projektech (v minulé výzvě jich bylo 20, v předminulé pak 22).
Z hlediska typů filmů mezi žádostmi jako tradičně převládaly portréty zajímavých osobností z oblasti kultury, politiky a sportu – takových žádostí bylo jedenáct, přičemž mezi podpořené se dostaly nakonec dvě. Časté bylo zacílení chystaných filmů na sociální tematiku (např. výchova autistických dětí, drogová závislost a možnosti terapie, humanitární pomoc v cizích zemích, potraty doporučované lékaři kvůli zdravotním důvodům atd.). Poměrně početná skupina filmů se pak zaměřila na politické a historické otázky (např. hned dva filmy zpracovávaly osud bratří Mašínů, jeden projekt mapoval život kubánského disidenta, jeden projekt tematizoval vyrovnávání se s komunistickou minulostí z pohledu mladé generace). Několik projektů zpracovávalo obecnější kulturní a společenské fenomény, jež mohou rezonovat nejen u českého, ale i zahraničního publika (mj. bělení kůže, OnlyFans či dětské vnímání světa v rámci specifické doby a kultury). Z celkového počtu 26 žádostí má být polovina režírována či spolurežírována ženami. Celá polovina projektů má také být debutem tvůrce či tvůrců na poli celovečerní dokumentární kinematografie.
V rámci hodnocení výzvy Rada SFKMG vnímala, že tentokrát velká část chystaných filmů svou formální estetikou a tematickým zacílením mířila primárně na televizní obrazovky spíše než do kin. Projekty pracující promyšleněji s audiovizuální stránkou a mající jasnější představu o tom, jak mají fungovat na diváky v kinech, se většinou v hodnocení umisťovaly lépe. 15 žádostí se při bodovém hodnocení dostalo nad hranici 70 bodů umožňující udělit podporu. Vzhledem k výši finančních požadavků a celkové alokaci 11,4 milionu nicméně nebylo možné všechny tyto projekty podpořit a dotaci získalo jen 7 nejlépe hodnocených. Byla vyčerpána celá alokace výzvy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování