Výsledky rozhodování Rady - 2023-5-3-22 Propagace dobrého jména české kinematografie

Do výzvy na propagaci dobrého jména české kinematografie se v tomto roce přihlásili pouze tři žadatelé, stejně jako loni, zatímco předloni byla výzva výrazně větší s počtem sedmi žádostí. Všechny žádosti v letošní výzvě se týkají přípravy a organizace udělování cen jak profesních, tak i jiných organizací. Rada Státního fondu kinematografie stejně jako v předchozích letech zohledňovala jak obsahové kvality předkládaných projektů, tak i jejich reálný propagační dopad. Z důvodu nepřiměřených nákladů nebo nejasností ve finančních plánech či rozpočtech byla podpora některých projektů více či méně výrazně krácena. Alokace výzvy ve výši 1,5 milionu korun nebyla vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování