Výsledky rozhodování Rady - 2023-6-2-15 Neperiodické publikace

Do výzvy na podporu vydávání neperiodických publikací v oblasti filmu bylo letos podáno pět žádostí (loni sedm). Ve výzvě se sešly žádosti jak od zavedeného nakladatelství věnujícího se systematicky odborné filmové literatuře, tak od nových žadatelů. Jeden z pěti projektů byl překladový, zbylé čtyři mají za cíl vydání nového textu založeného na původním výzkumu. Tematicky a z hlediska metod byl záběr projektů široký a pestrý, od komplexního výzkumu vývoje jednoho specifického žánru v české kinematografii, přes překladovou knihu textů významného filmového tvůrce, podrobnou historii jednoho kina, originálně zaměřenou studii z oblasti figurální teorie a digitalizace až po autoetnograficky zaměřenou knihu odhalující detaily producentské praxe. Rada se rozhodla podpořit čtyři z pěti zaslaných žádostí. Alokace výzvy 1 mil. Kč nebyla celá vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování