Výsledky rozhodování Rady - 2023-6-3-27 Periodické publikace a internetové portály v roce 2024

Ve výzvě určené pro periodické publikace a internetové portály bylo tentokrát podáno šest žádostí (loni sedm) s celkovou požadovanou podporou téměř trojnásobně převyšující alokaci výzvy.
Čtyři z projektů – DOK.REVUE, Cinepur, Film a doba, Filmový přehled – jsou ve výzvě podporovány dlouhodobě, mají za sebou tradici a Rada hodnotila pozitivně naplňování jejich vydavatelských vizí a ve většině případů i jasnou ideovou a realizační představu o dalším rozvoji periodika. Byla u nich patrná šířka záběru odborné reflexe kinematografie, odbornost členů redakcí i mezinárodní přesahy. Všechny tyto čtyři časopisy získaly podporu, která byla vyšší než v loňském roce. Rada tím reagovala jak na dlouhodobou kvalitní práci, kterou redakční týmy těchto periodik odvádějí, tak na rok od roku se navyšující náklady na vydávání časopisů.
Rada podpořila také webový portál f-a-t.cz, který je cenný svým zaměřením na oblast animovaného filmu. Jedná se o relativně nový, teprve se postupně rozvíjející projekt, proto jej Rada podpořila pilotně s očekáváním jeho profesionalizace do budoucna.
Jeden projekt s ohledem na výhrady k žádosti nebyl podpořen.

Alokace výzvy 2,5 milionu nebyla celá vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování