Výsledky rozhodování Rady - 2024-1-4-10 Kompletní vývoj animovaného filmu

Na svém zasedání v termínu 10.–11. dubna 2024 rozhodovala Rada SKFMG o podpoře na kompletní vývoj animovaného filmu. Narozdíl od několika předchozích let byla výzva na kompletní vývoj vyhlášena tentokrát samostatně, výroba bude pak vyhlášena ve vlastním termínu. Na výzvu byla vyčleněna alokace ve výši osm milionů korun, přičemž se do výzvy přihlásilo 21 projektů požadujících dohromady podporu dosahující téměř 21 milionů korun. Z jednadvaceti projektů bylo devět celovečerních filmů, což samo o sobě značí větší požadavky na vývoj a lze předpokládat, že v budoucnu také i na výrobu animovaného filmu. S výjimkou tří celovečerních projektů šlo o filmy určené dětem či celé rodině. Trend vyprávět právě dětem byl pro celou výzvu rozpoznatelný i v oblasti vývoje krátkometrážních snímků. Kvalita podkladů u žádostí byla z valné většiny spíše či vyloženě nadprůměrná, z hlediska připravenosti projektů či jejich kvality lze také vnímat výzvu jako silnou. 15 žádostí bylo pozitivně vyhodnoceno, vzhledem k výši alokace ve výzvě však nakonec pouze 10 z nich dosáhlo přímo na podporu. Celkově tedy získala podporu na vývoj téměř polovina předložených projektů. Pouze šest žádostí bodově kleslo pod hranici 70 bodů, která je nutná pro případnou podporu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování