Výsledky rozhodování Rady - 2024-2-1-4 Výroba dokumentárního filmu

Ve výzvě na podporu výroby dokumentárních filmů Rada Státního fondu kinematografie rozhodovala o spíše nižším počtu projektů, bylo jich 19, zatímco v minulé výzvě 26 a v předminulé 20.
Z tematického hlediska byly žádosti pestré a v počtu vyvážené. 5 filmů portrétuje významnou osobnost především z oblasti kultury, 5 filmů se zaměřuje na kulturní a společenské fenomény (zahrádkaření, sběr smržů v Kanadě, příprava stavby Vltavské filharmonie), 3 filmy pojednávají sociální problémy (potraty ze zdravotních důvodů, pracovní migrace), 4 filmy řeší politicko-historické otázky (zpravodaj v zemi zmítané válkou, důkazní postupy v kriminalistice), 2 filmy přistupují experimentálně či stylizovaně ke své historické či umělecké látce. Z celkového počtu 19 žádostí má být necelá polovina filmů, 9, režírována ženami, 10 filmů potom muži.
Co se týče hodnocení, opakovala se skutečnost, že řada filmů mířila svou formální estetikou spíše na televizní obrazovky. Lépe se tak umístily projekty s tvůrčím a diváckým přesahem vhodným pro plátna kin či pro alternativní distribuci.
12 žádostí se při bodovém hodnocení dostalo nad hranici 70 bodů, umožňující udělit podporu. Vzhledem k výši finančních požadavků a celkové alokaci 12,5 milionu ovšem nebylo možné všechny tyto projekty podpořit a dotaci získalo jen 8 nejlépe hodnocených. Byla vyčerpána celá alokace výzvy.

Hodnocení

Výsledky rozhodování