Výsledky rozhodování Rady - 2024-6-1-11 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Ve výzvě na podporu konferencí a výzkumu v oblasti filmové vědy usilovalo o podporu pět různorodých projektů pěti institucí výzkumného či vzdělávacího charakteru. V žádostech se zřetelně odrážejí nové trendy uvažování o audiovizi, především prostřednictvím projektů usilujících o různé formy průzkumu, zachycení stavu a kvalitativní změnu produkčního prostředí, s ohledem na etické a sociální aspekty vzniku audiovizuálních děl. Radní diskutovali především aplikační potenciál některých projektů, míru platnosti, jejich využitelnost v praxi tuzemské audiovize a komplementaritu s jinými typy obdobně zaměřených výzkumných aktivit. Zde byly spatřovány limity konkrétních projektů, jejichž metodologie a výstupy podle Rady negarantovaly dostatečné naplnění předpokladů výzvy a nabízely jen omezenou výpovědní hodnotu. K souhlasu s podporou tak dospěly ty z žádostí, u nichž Rada spatřuje jednoznačné stanovení cílů a realisticky promyšlený dopad výstupů, které mají navíc mezinárodní přesah. Celková výše požadovaného financování předložených projektů téměř dvojnásobně překročila alokaci výzvy činící jeden milion korun. Celková alokace výzvy nebyla vyčerpána.

Hodnocení

Výsledky rozhodování