Aktualizace Dlouhodobé koncepce Státního fondu kinematografie

Přestože se většinu bodů z koncepce daří úspěšně naplňovat, některé bylo potřeba aktualizovat na základě zkušeností, nově nabytých vědomostí nebo z důvodu rychle se měnící mediální krajiny. Podívejte se na aktualizované konkrétní body, které odkazují na odstavce v původní Dlouhodobé koncepci.

Aktualizace Dlouhodobé koncepce 2017 — 2022 (únor 2019)