AKTUALIZACE FORMULÁŘŮ ÚDAJE PRO OVĚŘENÍ BEZÚHONNOSTI ŽADATELE

Upozorňujeme žadatele, že došlo k úpravě formulářů Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele. Prosíme žadatele u nových projektů o odevzdání těchto formulářů v aktualizované podobě. Změna se týká všech výzev vyhlášených na základě Krátkodobé koncepce 2024. K této úpravě došlo z důvodu změny údajů potřebných k ověření bezúhonnosti v Rejstříku trestů, a je tedy třeba pro řádné zpracování žádostí odlišnou sadu informací, než v minulosti. Jde o změnu obecnou, mimo agendu Státního fondu kinematografie. V případě, že si Fond nestihl před změnou údajů vyžádat potřebné rejstříky trestů, budete Fondem kontaktováni a dovolujeme si Vás požádat o spolupráci.