Aplikace pro podání žádosti Fondu

Zde vložte podepsanou a naskenovanou žádost ve formátu PDF. Žádost MUSÍ být vložena BEZ příloh. Pokud vložíte jiné dokumenty než pouze žádost, hrozí, že Vaše podání nebude přijato.

Vážení žadatelé, zpracování žádosti v systému Aplikace trvá 5 minut, vkládejte žádosti nejpozději ve 23:55, jinak vaše žádost nemusí být Aplikací včas podána.