Členové Rady Státního fondu kinematografie

Předseda Rady

Marta Švecová (18. dubna 2018 — 17. dubna 2027)                       marta.svecova@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Místopředseda Rady

Peter Badač (16. listopadu 2022 — 15. listopadu 2025)          peter.badac@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře

Členové Rady

Nataša Slavíková (27. ledna 2021 — 26. ledna 2027)            natasa.slavikova@fondkinematografie.cz               
CV a koncepce při kandidatuře
 
Ludmila Cviková (18. dubna 2021 — 17. dubna 2027)            ludmila.cvikova@fondkinematografie.cz

CV a koncepce při kandidatuře

Petr Bilík (16. listopadu 2022 — 15. listopadu 2025)               petr.bilik@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře
 
Lukáš Gregor (16. listopadu 2022 — 15. listopadu 2025)        lukas.gregor@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře
 
Bára Kopecká (4. června 2023 — 3. června 2026)        bara.kopecka@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře
 
Pavlína Kalandrová (4. června 2023 — 3. června 2026)        pavlina.kalandrova@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře 
 
Jan Svačina (18. dubna 2024 — 17. dubna 2027)        jan.svacina@fondkinematografie.cz
CV a koncepce při kandidatuře 

 

Předchozí členové Rady

Tereza Brdečková (5. dubna 2015 — 19. dubna 2016)
Vladimír Soják (5. dubna 2015 — 31. května 2016)
Petr Vítek (5. dubna 2015 – 4. dubna 2017)
Jan Svěrák (20. dubna 2016 – 31. březen 2017) - rezignoval
Saša Gedeon (6. dubna – 5. října 2017) - rezignoval
Přemysl Martinek (5. dubna 2015 – 18. dubna 2018)
Ivana Hejlíčková (5. dubna 2015 – 18. dubna 2018)
Petr Bilík  (5. dubna 2015 – 18. dubna 2018)
Zuzana Kopečková (5. dubna 2015 — 5. dubna 2020) - rezignovala
Lubor Dohnal (5.dubna 2015 — 9. července 2019)
Viktor Tauš (21. března 2018 – 18. září 2019) — rezignoval
Richard Němec (1. června 2016 — 31. května 2019 a 6. června 2019 — 26. ledna 2021)
Jaromír Kallista (18. dubna 2018 — 17. dubna 2021)  
Tereza Czesany Dvořáková (10. července 2019 — 15. listopadu 2022)
Ondřej Zach (10. července 2019 — 15. listopadu 2022)
Lubor Dohnal (5. dubna.2015 — 19.dubna 2019 a 16.října 2019-15.listopadu 2022)
Jiří Kubíček (5. dubna 2015—26. května 2023)
Čestmír Kopecký (3. června 2020 — 2. června 2023)
Helena Bendová (18. dubna 2018 — 17. dubna 2024) 
 
Členové Rady Státního fondu kinematografie ve funkčním období od 1. ledna 2013 — 4. dubna 2015

Mgr. Tereza Brdečková - CV 
Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, PhD. - tisková mluvčí Rady - CV 
Mgr. Pavel Dragoun - CV -
Jaromír Kallista - CV 
Ludvík Klega - CV 
Ing. Zuzana Kopečková - CV
Sylva Legnerová - CV 
Mgr. Vladimír Soják – místopředseda Rady - CV 
Jana Škopková - CV 
Zdena Štěpánková - CV 
Mgr. Eva Tomanová - CV - rezignovala z pracovních důvodů na svou funkci k 8. říjnu 2014
Bc. Petr Vítek – předseda Rady - CV
prof. PhDr. Jiří Voráč Ph.D. - CV