Distribuce kinematografického díla

2023-3-3-25 Distribuční projekty – práce s publikem

 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
 
 
 
2023-3-2-16 Distribuce filmu 
 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
 
 
 

2023-3-1-2 Distribuce filmu 

 Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
 

2022-3-2-17 Distribuce filmu 

Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
 
 
2022-3-3-26 Distribuční projekty — práce s publikem 
 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
 
2022-3-1-2 Distribuce filmu 
 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
 
 
2021-3-3-25 Distribuční projekty 
 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
 
 
 
2021-3-2-18 Distribuce filmu 
 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
 
 
2020-3-2-18A Mimořádná výzva Distribuce filmu (aktualizace srpen)
 
 
 
2020-3-2-18 Distribuce filmu
 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
 
 
2020-3-3-30 Distribuční projekty — práce s publikem
 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
 
2020-3-1-2 Distribuční projekty
 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
 
2019-3-1-2 Distribuce filmu
 
 
2019-3-2-19 Distribuční projekty- práce s publikem
Expertní analýzy
Závěrečná zpráva
 
 
2018-3-2-19A Distribuce filmu
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
 
Výzva 2018-3-2-19 byla vyhlášena se lhůtou podávání žádostí od 1. srpna 2018 do 31. ledna 2019. S ohledem na plánované vyhlašování výzev Krátkodobé koncepce 2019 až od dubna 2019 z důvodu implementace nařízení Evropské komise, tzv. GBER, a spouštění systému PORT, byla výzva na základě usnesení č. 472/2018 ukončena ke dni 17. prosince 2018 a týž den vyhlášena nová výzva s lhůtou podávání žádostí od 18. prosince 2018 do 1. dubna 2019.
 
Ve věcném znění výzvy nedošlo ke změnám, s ohledem na kontinuitu podávání žádostí v průběžných výzvách byla prodloužena lhůta pro podávání žádostí, číslo výzvy se nemění. Alokace výzvy byla stanovena jako zůstatek výzvy po rozhodování Rady 30. listopadu 2018.
 
2018-3-2-19 Distribuce filmu
 
 
2018-3-3-21 Distribuční projekty – práce s publikem
 
 
 
2018-3-1-3 Distribuce filmu
 
 
 

Výzva č. 2017-3-5-24 — Distribuce českých filmů
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
Vyúčtování
Obchodní výsledky distribuce do 31.3.

Výzva č. 2017-3-3-13 — Distribuce zahraničních filmů
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Hodnocení
Kladná rozhodnutí

Výzva č. 2017-3-2-12 — Distribuce českých filmů
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Hodnocení

Výzva č. 2017-3-1-3 — Distribuce českých filmů
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-3-6-32 — Podpora distribuce českých filmů
 
Výzva č. 2016-3-7-33 — Podpora distribuce zahraničních filmů


Výzva č. 2016-3-4-22 Podpora distribučních projektů a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2016 do 31. prosince 2017
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-3-3-13 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

 
Výzva č.2015-3-4-19 Podpora distribučních projektů a podpora práce s publikem 
 

Výzva č. 2015-3-2-15 Podpora kinodistribuce českých filmů
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2015-3-1-5 Podpora kinodistribuce českých filmů
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
Změny rozhodnutí
 
Výzva č. 2014-3-6-27 Podpora kinodistribuce českých filmů
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2014-3-5-21 Podpora alternativní distribuce
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2014-3-4-18 - Podpora kinodistribuce zahraničních filmů
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí

Výzva č. 2014-3-3-16 - Podpora kinodistribuce českých filmů
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie

Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Změny rozhodnutí


Výzva č. 2014-3-2-15 - Podpora distribučních projektů realizovaných od 1. září 2014 do 30. září 2015
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí

Výzva č. 2014-3-1-12 - Podpora kinodistribuce českých filmů
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
Změny rozhodnutí

Výzva č. 2013-3-2-15 - Podpora kinodistribuce filmové tvorby
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2013-3-1-7 - Podpora distribuce českých filmů, podpora distribučních projektů nebo projektů alternativní distribuce
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
Změny rozhodnutí