Důležitá informace pro žadatele o podporu kinematografie a žadatele o filmovou pobídku s bankovním účtem u Sberbank

Česká národní banka (ČNB) zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. Důvody všichni znáte nebo si je můžete přečíst zde: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-zahajila-kroky-k-odejmuti-licence-Sberbank-CZ/

Co to znamená pro žadatele o podporu nebo žadatele o filmovou pobídku, kteří mají účet u Sberbank?

  1. V případě, že Vám má být vyplacena podpora kinematografie nebo filmová pobídka a v žádosti jste uvedli účet u Sberbank, prosíme, abyste předali Fondu alternativní bankovní spojení u jiné banky. Podpora nebo filmová pobídka vám bude odeslána na tento účet. Prosíme, abyste se v této záležitosti neprodleně spojili se „svou okruhářkou“ či oddělením filmových pobídek.
  2.  

  3. Jestliže vám výplata podpory již na účet u Sberbank dorazila, podnikejte další kroky podle doporučení ČNB. Podrobnosti najdete zde:  https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/

 

Děkujeme za spolupráci