Výsledky rozhodování Rady - Filmové festivaly a přehlídky v roce 2020 - 2020-9-1-5

Do výzvy bylo kanceláří Státního fondu kinematografie přijato 28 žádostí, jejichž finanční požadavek přesahoval 43 mil. Kč, což je o 5 mil. Kč více než v minulém roce. Velká část projektů výrazně navýšila požadovanou dotaci, ale toto navýšení v přiložených materiálech neodůvodnila. Rada v této výzvě disponovala alokací 27 mil. Kč.
Rada v první řadě podpořila výrazné akce s mezinárodním přesahem a vysokým diváckým potenciálem a projekty celorepublikového dosahu. Domnívá se, že festivalová síť je v naší zemi dobře rozvinutá a prostor pro její další rozšiřování je omezený. Rada také konstatuje, že u většiny festivalů se každoročně opakují vysoké náklady za technické zabezpečení akce, což je dáno nedostatkem kvalitní infrastruktury zejména v regionech. Akce pro filmové profesionály jsou v tomto roce již součástí žádostí a Rada v následujících letech již nebude podporovat tzv. industry akce v jiných okruzích. Rada nicméně upozorňuje na nejasnosti v žádostech a nedostatečně popsané industry aktivity, které se u některých žadatelů překrývají s běžným doprovodným programem určeným pro diváky a nikoli filmové profesionály.


Drtivá většina projektů byla Radou vnímaná pozitivně, Rada však i v dlouhodobém horizontu nepovažuje za ideální podporovat menší filmové přehlídky, jejichž efekt je lokální a jejichž financování by do budoucna ubíralo prostředky klíčovým akcím. Rada podpořila ty aktivity, které nejvíce splňují priority a cíle výzvy a navyšovala jenom v tom případě, kdy se dlouhodobě daří festivalu držet a rozvíjet kvalitní dramaturgii, nabízet kvalitní doprovodný program, udržovat či navyšovat počet návštěvníků a rozšiřovat industry aktivity směrem k mezinárodnímu přesahu.


Rada si uvědomuje, že vzhledem k vyšším cenám služeb a inflaci jsou rostoucí rozpočty festivalů často oprávněné. Rada Fondu nicméně bohužel nemá a pravděpodobně ani nebude v příštích letech mít žádné nové finanční prostředky, aby tyto zvyšující se požadavky festivalů mohla uspokojit, přestože oceňuje kvalitní a záslužnou práci, kterou podpořené festivaly dělají.

 

Výsledky rozhodování

Hodnocení