Fond spouští Dramaturgický inkubátor

Státní fond kinematografie zahájil první fázi pilotního projektu Dramaturgického inkubátoru, do kterého právě hledá nové dramaturgy.

O přípravách Dramaturgického inkubátoru Fond informoval již dříve, např. na MFF v Karlových Varech nebo při prezentaci Krátkodobé koncepce 2017. Jde o vzdělávací projekt pro filmové dramaturgy a podpůrný program pro vývoj scénářů v jednom. Vybraní dramaturgové se zde budou učit od těch nejlepších mezinárodních expertů, kteří zároveň budou konzultovat scénáře podpořené Fondem.

Inkubátor je praktickým výstupem Studie vývoje českého hraného kinematografického díla, která poukázala na nedostatek kvalifikovaných dramaturgů v českém filmu. Cílem Inkubátoru je tedy pomoci tuto situaci řešit a nastartovat změnu české vývojové praxe. Spuštění Inkubátoru je i jednou z priorit Fondu obsažených v  Dlouhodobé koncepci.

Protože se Inkubátor pokouší obnovit skvělou dramaturgickou tradici, na které mohl český film dříve stavět, dostala pilotní fáze projektu krycí název „Projekt Fénix“. Věříme, že nová generace dramaturgů si z této tradice může vzít to nejlepší a adaptovat tyto postupy na současnou filmovou praxi.

Více informací najdete na www.dramaturgicky-inkubator.cz

Výzva pro přihlašování dramaturgů je otevřená do 5. prosince 2017. Účastníci, kteří se zapojí jako dramaturgové, získají exkluzivní trénink s renomovanými dramaturgy a lektory.