Informace pro příjemce podpory kinematografie - Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2021

S koncem roku se pojí i blížící se termín odevzdání vyplněného formuláře Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2021, který je jako stanoven na 10. ledna 2022

Podívejte se nejprve, zda máte povinnost vyplnit a dodat formulář. Nebo se vás tato povinnost netýká.

Povinnost dodat formulář “Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2021“ se vztahuje ke všem „běžícím“ projektům, kde byla v průběhu realizace projektu již vyplacena první/druhá splátka podpory, nebo celá výše podpory a současně:

 

Povinnost dodat formulář “Hlášení o spotřebě finančních prostředků v roce 2021“ se netýká projektů:

 

Všechny informace naleznete také v sekci Formuláře

 

V případě nejasností nebo dotazů, kontaktuje naše ekonomické oddělení:

Robert Vašek tel. 770 147 531, robert.vasek@fondkinematografie.cz,