Informace pro žadatele: Změna termínu vyhlášení výzev pro Neperiodické publikace a Konference a výzkum v oblasti filmové vědy

Výzvy 2019-6-1-6 Konference a výzkum v oblasti filmové vědy a 2019-6-2-7 Neperiodické publikace budou vyhlášeny až v průběhu měsíce května. V Krátkodobé koncepci pro rok 2019 Rada deklarovala vyhlášení výzev již v dubnu.

S ohledem na nutnost zařadit výzvy správně pod legislativu GBER vyžaduje příprava výzev a souvisejících formulářů delší čas.

Analogicky k termínu podávání žádostí se posune i termín rozhodování Rady o udělení podpory, výsledky rozhodování budou známé v průběhu měsíce září.