2018-6-1-5 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy

Do výzvy 2018-6-1-5 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy byly zaslány pouze čtyři žádosti a podpořeny byly pouze dvě z nich.

Žádosti pocházely vesměs od dlouhodobě existujících, renomovaných filmových institucí - Národního filmového archivu, FAMU a Asociace producentů v audiovizi. U všech žádostí Rada postrádala určitou jistotu týkající se výsledků projektů a jejich konkrétní upotřebitelnosti ať už v českém filmovém prostředí obecně, či v rámci daných institucí.

Všechny podané projekty byly výzkumného charakteru, Fondu tedy letos nebyla zaslána žádná žádost na podporu konferenční činnosti. Ve dvou případech - výzkum filmového vzdělávání na vysokých školách a studie možností českých producentů v zahraničí - se jednalo o průzkum problematiky využitelné spíše interním způsobem v dané instituci, nicméně se Rada shodla, že i takovýto typ výzkumů si zaslouží být podporován, protože do činnosti Fondu patří i to, aby napomáhal efektivnímu fungování dalších filmových institucí v českém prostředí.

Některé rozsáhlejší badatelské projekty by potřebovaly delší podporu a ve větší výši, než je umožněno alokací této výzvy. Tento problém byl nejvíce viditelný u žádosti Národního filmového archivu v případě bezesporu záslužného a velmi náročného projektu souhrnných dějin české kinematografie. Rada Fondu bude proto dále uvažovat, jak takovéto případy řešit v rámci budoucích výzev.

Celková alokovaná částka na tuto výzvu byla 1 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že byly podpořeny jen dva projekty a jeden navíc ve výrazně snížené výši dotace, byla nakonec přidělena méně než třetina z alokované částky.

 

Hodnocení
Výsledky rozhodování