Výsledky rozhodování Rady - 2020-1-9-28 Kompletní vývoj animovaného seriálu

Na svém zasedání 25.–27. listopadu 2020 hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na kompletní vývoj animovaného seriálu. Byla to první výzva tohoto druhu a sešlo se v ní celkem 13 projektů od 12 produkčních společností, z nichž se většina programově věnuje animované tvorbě. Celkový požadavek žadatelů činil více než 13 milionů korun, přičemž alokovaná částka byla necelých 4,3 milionů korun. Reálně podpořit tedy bylo možno asi třetinu projektů. V bodování Rady Fondu celkem sedm projektů získalo více než 70 bodů, které jsou nutné k udělení podpory, alokovaná částka, která byla zcela vyčerpána, však stačila pouze na podporu čtyř z nich.
Jak se dalo předpokládat, většina žádostí (celkem 11) byla směřována k dětskému divákovi, pouze dvě k mládeži či dospělým. K velkému překvapení Rady mělo celých sedm projektů výrazně edukativní až osvětový charakter, většinou však pojatý nikoli kreativně a inovativně, ale s výrazným účelově pedagogickým akcentem. Rada se nakonec rozhodla podpořit čtyři projekty, z nichž dva (jeden pro děti a jeden pro mládež) mají sice také svou edukativní stránku, ale pojatou velmi zábavně, originálně a hlavně nepedagogicky. Další podpořený projekt vychází z vynikajícího a velmi úspěšného krátkého filmu, a je výrazným inovativním počinem v současné „večerníčkovské“ dramaturgii a poslední podpořený projekt má velmi netradiční charakter a experimentuje s rozvojem dětské fantazie. Rada Fondu by ráda podpořila ještě další tři projekty, které považuje za kvalitní, na ně však již nezbyly finanční prostředky.

Hodnocení

Výsledky rozhodování