Výsledky rozhodování Rady - 2020-6-3-31 Periodické publikace a internetové portály v roce 2021

V letošní výzvě na podporu periodických publikací a internetových portálů se sešlo celkem pět žádostí, tedy o jednu více než v loňském roce. Tři z projektů patří k pravidelně podporovaným, jeden projekt byl v minulém roce podpořen v rámci jiného grantu a jeden projekt v loňském roce o podporu nežádal.
Rada se shodla na tom, že většina periodických publikací žádajících v rámci výzvy patří ke špičce českých odborných filmových časopisů, respektive platforem o filmu. V jediném případě se Rada rozhodla žádost nepodpořit, protože podle jejího názoru ve srovnání s ostatními úspěšnými žadateli nedosahovala jejich úrovně, a to ani v budoucí vizi. Finanční prostředky určené na podporu periodických publikací a internetových portálů ve výši 2 000 000 Kč byly rozděleny mezi čtyři úspěšné žadatele s tím, že všem byla podpora snížena o 50 000 Kč až 100 000 Kč oproti jejich požadavku. Snížení podpory bylo provedeno na základě individuálního zhodnocení jednotlivých rozpočtů a finančních plánů s ohledem na udržitelnost projektu.

Hodnocení

Výsledky rozhodování