Ministr jmenoval čtyři členy Komise pro filmové pobídky

Ministr kultury Antonín Staněk jmenoval s účinností od 17. května 2019 nové členy Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie.

V pětičlenné Komisi skončil tříletý mandát čtyřem členům. Z navržených kandidátů vybral ministr dva odborníky, kteří v Komisi působili i v minulém funkčním období. Jsou jimi producent Vladimír Soják a scénáristka, dramaturgyně a producentka Nataša Slavíková. Oba navrhla shodně Asociace producentů v audiovizi (APA) a Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS). Vladimír Soják má zkušenosti s výrobou řady filmů, TV seriálu, mezinárodních koprodukcí a reklam. V minulém funkčním období zastával pozici předsedy Komise pro filmové pobídky. Má i několikaleté zkušenosti jako člen Rady Státního fondu kinematografie. Nataša Slavíková se jako dramaturgyně, scenáristka nebo producentka podílela na řadě dokumentů, dokumentárních cyklů a koprodukcí nejen pro Českou televizi. V minulém funkční období byla místopředsedkyní Komise. Nově ministr kultury do Komise jmenoval producenta Lubomíra Konečného (navrhovatel APA) a manažerku v oboru audiovize Ivanu Košuličovou (navrhovatel FAMU). Lubomír Konečný je kromě práce producenta aktivní také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Do roku 2018 pracoval v Barrandovských studiích jako vedoucí odboru Filmové a televizní produkce. Má řadu zkušenosti v koprodukcí celovečerních hraných filmů, ale také reklam a videoklipů. Ivana Košuličová v současné době působí jako manažerka Filmové kanceláře Brno, v minulosti pracovala pro Národní filmový archiv, několik let měla na starost mezinárodní PR na filmovém festivalu v Karlových Varech a pracovala také v několika filmových distribučních společnostech.

Komise pro filmové pobídky posuzuje žádosti o registraci pobídkových projektů z hlediska splnění obsahových předpokladů. Posuzuje, zda je projekt v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie, což se prokazuje kulturním testem při podání žádosti o registraci, ověřuje jeho soulad s právními předpisy ČR a to, zda projekt není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost. Komise má pět členů s funkčním obdobím 3 roky.