Natáčení AVD může pokračovat. Nová mimořádná vládní opatření se ho nedotknou

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 č. 1078, o přijetí krizového opatření, které bylo vydáno s účinností od 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu na území ČR, platí (mimo další omezení) následující:

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, a současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů a pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele nebo osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost.

Jelikož stále platí, že:

-filmové natáčení je ekonomická činnost (omezení se netýká výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti), 
-filmové natáčení není shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 
-filmové natáčení není kulturní akcí ani volnočasovou aktivitou, 
-roušky pro výkonné umělce nejsou povinné (výjimka pro osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu).

 

Tedy ani tato nejnovější krizová opatření dosavadní postupy při natáčení AVD nemění.

Více informací k usnesení Vlády ČR z 21. 10. 2020 najdete například na webových stránkách Úřadu vlády