Nouzový stav II, říjen 2020. Výklad pro oblast audiovize

Usnesení vlády ČR č. 958 o přijetí krizového opatření
VÝKLAD PRO OBLAST AUDIOVIZE
Státní fond kinematografie 1. 10. 2020

 


Nouzový stav není vyhlášen se záměrem zamezení ekonomických činností, ale z toho důvodu, že není možné přijímat některá opatření na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Současná krizová opatření neznamenají celkový lockdown, k němuž došlo v březnu 2020.
Tato krizová opatření jsou vyhlášena aktuálně na období 14 dní, tedy s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

1) Natáčení / výroba audiovizuálních děl
Pro filmové natáčení se nic nemění.
Filmové natáčení je ekonomická činnost (omezení se netýká výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti).
Filmové natáčení není shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
Filmové natáčení není kulturní akcí ani volnočasovou aktivitou.
Nadále platí, že roušky pro výkonné umělce nejsou povinné (výjimka pro osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu).
Fond vám nadále doporučuje dodržovat Samoregulační dokument BOZP pro natáčení (https://filmcommission.cz/cs/self-regulatory-recommendations-samoregulacni-opatreni/).

2) Přeshraniční transport osob za účelem natáčení zahraničního projektu
Pro přeshraniční transport se nic nemění.
Dosavadní omezení a pravidla zůstávají v platnosti (https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani/).
Členové štábu, kteří jsou občany zemí s nízkým rizikem nákazy, mohou vstoupit do ČR bez omezení, občané ostatních zemí pouze na základě výjimky ministra kultury.
Důrazně prosíme producenty, aby si před žádostí o formuláře SFKMG k výjimce ověřili informace o epidemiologické situaci a omezeních v zemi, ze které členové štábu cestují/jíž jsou občany, zejména ve třetích zemích s vízovou povinností.

3) Kina
Nadále platí povinnost nošení roušek při jakémkoli počtu diváků, neboť se jedná o vnitřní prostory staveb.
V jednom sále může být maximálně 500 diváků.
Pozor, ustanovení o dodržení vzdálenosti 2 metrů se vztahuje na vzdálenost mezi účinkujícími osobami a účastníky filmových představení (tj. diváky), nikoli na vzdálenost mezi sedícími diváky s rouškou mezi sebou.
Vstupenky musí být číslované, každý divák má určené konkrétní sedadlo.
Konzumace pokrmů a nápojů v sále je zakázána.
Kavárna či bar, které jsou v provozu mimo sál a nezávisle na projekcích v sále, se řídí pravidly pro restaurační zařízení (pouze místa k sezení, otevírací doba atd.).

4) Filmové festivaly
Pro projekce platí bod 3) Kina.
Workshopy nejsou umělecká představení definovaná v části II krizového opatření, tedy se na ně vztahuje omezení pro hromadné akce v části I, tj. mohou se konat, ale v rouškách a počtu maximálně 10 osob ve vnitřních nebo 20 osob ve vnějších prostorech staveb.
Pro slavnostní zahájení a zakončení festivalu, pokud probíhá formou představení na pódiu se sedícími diváky v hledišti (divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá), platí bod 3) Kina.