Obnovení příjmu žádostí o registraci pobídkových projektů

Od 3. ledna 2024 bude obnoven příjem žádostí o registraci pobídkových projektů, který byl zastaven Opatřením ředitele SFKMG s účinností od 4. 1. 2023 0:00 hod. do 3. 1. 2024 7:59 hod.

Aktuální (mini)novela zákona o audiovizi přináší do pobídkového procesu institut přerušení řízení o evidenci pobídkového projektu, který umožní nezastavovat při nadměrné poptávce po disponibilních prostředcích na filmové pobídky příjem žádostí o registraci – jejich příjem tedy zůstane nadále otevřen jako průběžný. 

Podmínky registrace zůstávají beze změny, včetně formulářů a příloh.

Žádosti neposílejte před termínem, řízení o žádostech o registraci doručených před termínem 3. 1. 2024 v 8:00 hod. bychom museli zastavit.

Dovolujeme si vás důrazně požádat o pečlivou kontrolu žádostí před jejich podáním, špatně vyplněné či vůbec nevyplněné části formuláře nebo chybějící přílohy zpomalují proces zpracování vašich žádostí.

Správní poplatek za podání žádosti prosím posílejte nejdříve 2. 1. 2024.  

 

Podrobnější informace o aktuální novele zákona: