Platné od výzev vyhlášených v červenci 2017

Vývoj - komplexní expertní analýza - expertní analýza ekonomická

Výroba - komplexní expertní analýza- expertní analýza ekonomická

Distribuce - komplexní expertní analýza

Technický rozvoj - komplexní expertní analýza

Propagace - komplexní expertní analýza

Publikace - komplexní expertní analýza

Vzdělávání - komplexní expertní analýza

Festivaly - komplexní expertní analýza