Současný stav českého audiovizuálního průmyslu a aktivity Fondu

Česká kinematografie je možná malá, ale je to kinematografie významná. Forman, Trnka, Vláčil, Zeman, Chytilová, Menzel, Švankmajer, Svěrák patří mezi rodinné stříbro, kterým se můžou Češi pyšnit v zahraničí. A přidává se k nim i současná generace talentovaných filmařů jako Olmo Omerzu, Václav Kadrnka, Jiří Havelka, Daria Kashcheeva a řada dalších. Nedávné úspěchy filmů jako Nabarvené ptáče, Dcera nebo Šarlatán na poli zahraničních festivalů jsou důkazem, že naše kinematografie má své místo ve světě.

Nemáme samozřejmě jen skvělé režiséry, ale i spoustu schopných a kreativních lidí všech profesí a řemesel, kteří tvoří ohromný stroj zvaný český filmový průmysl. V roce 2019 jsme měli našlápnuto na velmi solidní výkon. Zdejší filmový průmysl vyrobil pro zahraniční partnery na zakázku filmy a seriály v hodnotě 9 miliard korun, kterými projekty přispěly do české ekonomiky. Čeští filmaři a řemeslníci dokáží natočit komukoliv prakticky cokoli. Pro hollywoodské studio Paramount Češi natočili dva díly Mission Impossible, pro Disney Letopisy Narnie, pro francouzský Gaumont Návštěvníky a Edith Piaf, pro Fox oscarový film Jojo Rabbit, pro Sony Pictures posledního Spidermana, pro streamovací platformy Carnival Row a Miracle Workers, pro National Geographic seriál o Einsteinovi nebo nejnákladnější skandinávský film o nejslavnějším polárním objeviteli Amundsenovi pro Nory a Švédy.

Výkon našeho stroje na audiovizuální tvorbu však ovlivnila pandemie koronaviru COVID-19, který nasypal pomyslný písek do fungujícího soukolí – filmové ateliéry a natáčecí lokace osiřely, kina nemohou promítat, zahraniční filmaři museli odjet, české firmy a štáby přerušily práci.

Jakožto zásadní článek v audiovizuální mašině se Státní fond kinematografie podílí na tom, aby nedošlo k definitivnímu a nevratnému zadření celého stroje. Co pro to na Fondu děláme?

  1.  Aktuálně stále běží vyhlašování Výzev o podporu dle původního plánu Rady Státního fondu kinematografie.
  2.  Rada nadále přijímá standardní žádosti o podporu a o podpoře rozhoduje.
  3.  Fond pokračuje ve vyplácení dotací i filmových pobídek tam, kde byly splněny podmínky.
  4.  Fond připravuje tři mimořádné Výzvy, které mají za cíl pomoci nastartovat audiovizuální průmysl.
  5.  Ve spolupráci s Ministerstvem kultury, epidemiologem Rastislavem Maďarem, APA a APK vypracovává Fond samoregulační doporučení BOZP pro kina, natáčení a mezihraniční transfery.

 

Rada dne 8. 4. rozhodla,

- že bude v rámci průběžné výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny podporovat vedle dosavadních typů projektů také ty, které jsou zacílené na účast filmu na on-line verzích významných festivalů. Většina nákladů obvyklých pro projekty v této výzvě je v takovém případě stále relevantní a uznatelná (např. náklady na trailer, propagační materiály včetně presskitu, titulkování atd.), samozřejmě s výjimkou nákladů na cestovné a ubytování.

- že u průběžné výzvy Distribuce filmu platí, že je možné podávat také žádosti zaměřené na VOD a/nebo DVD distribuci (kinodistribuce nemusí být do projektu zařazena). U nových i již dříve podpořených projektů není v rozhodnutí SFKMG stanoveno, že by musela nejdříve proběhnout kinopremiéra a poté uvedení na VOD. Z pohledu Fondu je tedy možné postupovat i opačně, tj. prezentovat film nejprve mimo kina a premiéru v kině uspořádat až v době, kdy budou kina znovu otevřena. Je však stále třeba dodržet lhůtu pro dokončení projektu, případně požádat o její prodloužení. Už v březnu Rada odstranila při novém vyhlášení této výzvy podmínku, že žádost musí být podána minimálně 90 dní před premiérou. Cílem je umožnit žadatelům co nejrychleji reagovat na změny situace.

SFKMG dne 26. 3. vyzval všechny příjemce podpor a pobídek,

- kteří mají problém s doručením výstupů na Fond (např. závěrečné zprávy, vyúčtování, hlášení o obchodních výsledcích atd.) z důvodu, že nemají zřízenu datovou schránku nebo nejsou aktuálně výstup přes datovou schránku z objektivních důvodů schopni odevzdat, aby komunikovali s administrátory podpor a všechny komplikace řešíme operativně a hlavně konstruktivně.

- kteří mají problém s realizací projektu (ať již dojde k úplnému zrušení projektu nebo jakékoliv jiné změně), budeme upravovat podmínky rozhodnutí, a to na základě Vámi podané žádosti o změnu až budou realizátoři projektu vědět přesně, kam a jak se jejich projekt posune, změní atd.

Státní fond kinematografie bude i nadále dělat všechno pro to, aby česká kinematografie a filmový průmysl krizi přestály a vyšly z ní mnohem silnější.