Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie

2022-4-1-22  Digitalizace a modernizace kin

upozorňujeme žadatele, že u nově vyhlášených výzev je upravený formulář žádosti. Je třeba si vždy stáhnout aktuální formuláře.

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie            
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba             
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR             
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva

10. Vyúčtování projektu

2019-4-1-13 Digitalizace a modernizace kin

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
Vyúčtování
 
 
2018-4-1-11 Digitalizace a modernizace kin v roce 2018-2019
Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Hodnocení
Závěrečná zpráva
Vyúčtování
 
Výzva č. 2017-4-1-10 Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie — 1. část, 2. část
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Hodnocení
 

Výzva č. 2016-4-1-10 Podpora digitalizace a modernizace kin v roce 2016-2017
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2015-4-1-12 Podpora digitalizace kin v roce 2015-2016
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2014-4-1-19 Podpora digitalizace kin v roce 2014-2015
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2013-4-1-8 - Podpora digitalizace kin v roce 2013-2014
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů